Groen en sociaal Brabant op de kaart

Nog steeds wordt Brabant te veel beheerst door de gevestigde belangen. Of het nu gaat om de landbouw, de energiesector of de projectontwikkelaars in de bouw en infrastructuur. Zij vormen een rem op noodzakelijke, fundamentele verbeteringen in onze samenleving. Geen industriële veehouderij meer voor de export van vlees, maar kleinschalige, gezonde, biologische landbouw voor de lokale en regionale markt. Geen grote kolen- of gasgestookte energiecentrales meer, maar energie uit wind, zon en aardwarmte in handen van omwonenden en omliggende bedrijven. Geen grootschalige van bovenaf geplande woonwijken en nieuwe snelwegen meer, maar een slimme fiets- en OV-infrastructuur van en naar dorpen en steden waar de mensen de ruimte krijgen om naar eigen inzicht te bouwen en te wonen. Kortom, een Brabant waar de stem van de Brabanders serieus wordt genomen. Wij Brabanders maken de toekomst! Samen!

Dat we fundamentele veranderingen kunnen doorvoeren, dat het anders kan, bewijzen ook talloze initiatieven dagelijks. Of het nu gaat om lokale energiecoöperaties, biologische boeren, stadslandbouwprojecten en grote en kleine bedrijven die materiaal- en afvalkringlopen sluiten en van energieverbruiker, energieleverancier worden, zoals waterzuiveringsbedrijven en bierbrouwers; zij allen werken aan een gezond en duurzaam Brabant waar het goed toeven is. Die beweging wil ik ondersteunen en de ruimte geven. Op weg naar een groen en sociaal Brabant. Voor ons en onze kinderen en kleinkinderen.

Deze kaart wordt u aangeboden door GroenLinks Brabant
GroenLinks logo